Branding

Wizytwka to co? wi?cej ni? tylko prostok?tny kartonik. To jeden z podstawowych elementw ka?dego spotkania biznesowego. U?atwia nam nawi?zywanie kontaktw, dostarcza nam podstawowych danych na temat przysz?ych partnerw biznesu.

Prostota, czytelno?? i oryginalny pomys? to najwa?niejsze cechy dobrego projektu. Wizytwka to istotny punkt identyfikacji wizualnej dla tego tak wa?ne jest jej staranne przygotowanie.

 

Logo

Profesjonalnie zaprojektowane logo wyr?nieni Twoj? firm? na tle konkurencji oraz u?atwi zapami?tanie Twojej marki. Logo jest fundamentem identyfikacji wizualnej firmy. Dobry projekt loga pozwala na u?ycie go w ka?dych warunkach. Powinno dobrze wygl?da? w kolorze jak i w odcieniach szaro?ci, na wizytwce i na bilbordzie, w pionie i poziomie.

Logo to nie tylko drobna grafika to Twoja wizytwka symbolizuj?ca dzia?anie Twojej firmy.

Logo