E-marketing

Pozycjonowanie

W dzisiejszych czasach samo zamieszczenie strony internetowej w globalnej sieci nie wystarczy. Bardzo wa?nym aspektem jest bezproblemowe dotarcie do zawarto?ci naszego serwisu. Chc?c sprosta? temu dzia?aniu proponujemy pozycjonowanie stron oraz ich optymalizacj? (SEO) pod k?tem wyszukiwarek internetowych.

Zadbamy o to aby Twoja strona www zdobywa?a wysokie pozycje w najpopularniejszych wyszukiwarkach dopieraj?c odpowiednie s?owa kluczowe i dbaj?c o jej poprawn? konstrukcj?. Oczywiste jest, ?e tylko firmy zdobywaj?ce topowe pozycje w wyszukiwarkach mog? liczy? na zwi?kszenie swoich zyskw i umocnienie swojej pozycji rynkowej.

Pozycjonowanie
 

AdWords

Korzystnym rozwi?zaniem marketingu internetowego jest prowadzenie kampanii linkw sponsorowanych (SEM) - Google AdWords. Oferujemy przygotowanie, prowadzenie i optymalizacje omawianego zagadnienia.

Google AdWords jest serwisem reklamowym prowadzonym przez Google.pl. Polega on na sprzeda?y linkw sponsorowanych, ktre s? wy?wietlane jako reklamy kontekstowe osob? szukaj?cym informacji z okre?lonej bran?y. Reklamy wy?wietlane s? w wynikach wyszukiwarki google jak rwnie? na stronach wsp?pracuj?cych z korporacj?. Op?aty s? naliczane dopiero po klikni?ciu w wypromowany link czyli p?acimy tylko za efekty.

Kampanie AdWords mo?na uruchomi? w bardzo krtkim czasie, a pierwsze efekty mo?na ogl?da? ju? po kilku godzinach. Rozwi?zanie to jest jednym z najefektywniejszych sposobw promowania stron internetowych w wyszukiwarkach.

AdWords