Stosowane technologie

xhtml j?zyk s?u??cy do tworzenia stron www oglnego przeznaczenia,
css j?zyk s?u??cy do opisu formy prezentacji (wy?wietlania) stron www,
php skryptowy j?zyk programowania,
mysql system zarz?dzania relacyjnymi bazami danych,
js zorientowany obiektowo skryptowy j?zyk programowania,
cms systemem pozwalaj?cy w ?atwy sposb zarz?dza? struktur? oraz tre?ci? serwisu internetowego

Multimedia i grafika

http://webbyweb.pl Portfolio Multimedia i grafika