Stosowane technologie

xhtml j?zyk s?u??cy do tworzenia stron www oglnego przeznaczenia,
css j?zyk s?u??cy do opisu formy prezentacji (wy?wietlania) stron www,
php skryptowy j?zyk programowania,
mysql system zarz?dzania relacyjnymi bazami danych,
js zorientowany obiektowo skryptowy j?zyk programowania,
cms systemem pozwalaj?cy w ?atwy sposb zarz?dza? struktur? oraz tre?ci? serwisu internetowego

Strony internetowe

Trans-kon, us?ugi transportowe

Trans-kon

www.trans-kon.pl

xhtmlcss
 
sprz?t budowlany

Dr-rent

www.dr-rent.pl

xhtmlcssphpmysqlmysql
 
drzewogrod, ogrodnictwo

DrzewOgrd

www.drzewogrod.pl

xhtmlcssmysqlmysql
     
jmsc construction

JMS Construction

www.jmms.pl

xhtmlcssjsphp
   
judo

Sport Club Judo

www.scjudokrakow.pl

     
fertigopak 1

Fertigopak

www.fertigopak.pl

xhtmlcssphpmysql
   
flashcom

Flashcom

www.flashcom.pl

xhtmlcssphp
 
http://webbyweb.pl Portfolio Strony internetowe